Thông Báo Về Việc Triển Khai Thực Hiện Tuyển Sinh Đầu Cấp Bằng Hình Thức Trực Tuyến Năm Hoc 2021-2022

Thông báo về việc thực hiện tuyển sinh đầu cấp của trường TH Lý Thường Kiệt bằng hình thức trực tuyến năm học 2021-2022.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm. 

315 CV-HUONG DAN TUYEN SINH TRUC TUYEN_NAM HOC 2021-2022.pdf

KE HOACH TUYEN SINH LOP 1 NH 2021-2022.doc

THONG BAO TUYEN SINH LOP 1 2021-2022.docDON DANG KY TUYEN XIN TRUC TUYEN LOP 1 (1).doc

DON DANG KY TUYEN XIN TRUC TUYEN LOP 1 (1).doc

 

Bài viết liên quan