Thông tin chi tiết:
Thái Thúy Hằng
Họ và tên Thái Thúy Hằng
Ngày tháng năm sinh 11/11/1980
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng khối 1,2,3
Trình độ Đại học
Địa chỉ P6, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại 0949986655
Email thaithuyhang.ltk@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách