Thông tin chi tiết:
Nguyễn Ngọc Diễm
Họ và tên Nguyễn Ngọc Diễm
Ngày tháng năm sinh 27/12/1974
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng khối 4, 5
Địa chỉ Xã Tân Thuận Đông, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại 0363418379
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách