Thông tin chi tiết:
Bùi Thanh Ngôi
Họ và tên Bùi Thanh Ngôi
Ngày tháng năm sinh 14/05/1969
Giới tính Nam
Chức vụ Chủ tịch công đoàn
Trình độ Đại học
Địa chỉ TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại 0979743253
Email buithanhngoi.ltk@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách